Thông báo thay đổi liên quan đến Thẻ Gift Card từ 01/03/2024

posted in: Chưa phân loại | 0

Từ 01/3/2024 Vietnam Airlines chính thức điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Thẻ Gift Card như sau:

  • Giá công bố (mệnh giá thẻ):
Loại thẻGiá trước 01/3/2024Giá từ 01/3/2024
Nội địa3.700.0003.900.000
Nội địa chặng ngắn2.400.0002.500.000
Nâng hạng3.500.0003.900.000
  • Quyền lợi thẻ: bỏ quyền lợi thêm 10kg hành lý ký gửi.
  • Hạng đặt chỗ mới: hạng B
  • Cập nhật giai đoạn hạn chế đối với Thẻ nâng hạng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.