Vietnam Airlines tiến hành điều chỉnh lần 3 giá thẻ Gift card

posted in: Chưa phân loại | 0

Từ 23/6/2022 Vietnam Airlines chính thức tiến hành điều chỉnh giá công bố (mệnh giá thẻ) Gift card lần thứ 3. Cụ thể như sau:

Loại thẻ Giá trước 23/6/2022 (VND)Giá từ 23/6/2022 (VND)
Chặng dài3,300,0003,500,000
Chặng ngắn2,200,0002,400,000
Nâng hạng2,500,0003,500,000
  • Hiệu lực áp dụng: từ ngày 23/06/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.