Các đơn vị phục vụ bao gồm:

  • Trung tâm chăm sóc khách hàng tại Việt Nam (24/7)

Hotline: 1900 1100 (sau khi chọn ngôn ngữ, chọn nhánh số 2-4 để gặp tư vấn viên); Email: giftcards@vietnamairlines.com

  • Các quầy vé của Vietnam Airlines tại sân bay nội địa (phục vụ khách Goshow).