Điều chỉnh giá sản phẩm thẻ Gift card từ 15/4/2022

posted in: Chưa phân loại | 0

Sau thời gian triển khai khuyến mại ra mắt sản phẩm, Vietnam Airlines tiến hành điều chỉnh điều chỉnh giá công bố (mệnh giá thẻ) sản phẩm Gift card như sau:

Loại thẻ Giá từ 2021 (VND) Giá từ 2022 (VND)% tăng
Chặng dài         3,000,000           3,300,00010%
Chặng ngắn         2,000,000           2,200,00010%
Nâng hạng         2,000,000           2,500,00025%
  • Hiệu lực áp dụng: từ ngày 15/4/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.