Thông tin chi tiết

Tên sản phẩm: Vé phổ thông nội địa chặng ngắn

Mệnh giá thẻ: 2.500.000 VNĐ/Thẻ

Quyền lợi:

  • – Vé phổ thông nội địa chặng ngắn: Được đổi 01 chặng bay phổ thông nội địa Việt Nam chặng ngắn bất kỳ do Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco khai thác (đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí).
  • – Miễn phí sử dụng Phòng khách Thương gia/Phòng khách Bông sen tại các nhà ga quốc nội (hoặc dịch vụ thay thế tương đương tại sân bay).
  • – Quầy thủ tục dành riêng cho khách hạng Phổ thông linh hoạt/Thẻ quà tặng (Economy Flex/Gift card). Trường hợp sân bay không bố trí quầy riêng thì khách làm thủ tục tại quầy Phổ thông/Economy thông thường.
  • – Hành lý được gắn thẻ ưu tiên (Bag priority)
  • – Miễn các loại phí chọn trước chỗ ngồi trên chuyến bay (Advanced seat), phí bỏ chuyến (no-show), phí đổi chuyến/đổi ngày giờ bay (Rebook).
  • – Miễn phí dịch vụ đăng ký đi gấp vào một chuyến bay chưa đặt chỗ trước trên hệ thống thông qua các quầy vé tại sân bay (Go show).
  • – Được tích lũy tối đa dặm thưởng Bông Sen Vàng.
  • – Được phép sử dụng đồng thời thẻ quà tặng vé máy bay và thẻ nâng hạng.

  Điều kiện áp dụng chi tiết:
  Chi tiết xem tại mục ĐIỀU KIỆN hoặc liên hệ Vietnam Airlines qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001100 (sau khi chọn ngôn ngữ, chọn nhánh số 2-4 để gặp tư vấn viên) hoặc email đến địa chỉ giftcards@vietnamairlines.com.

  Name: Short-haul domestic economy gift card

  Price: 2.500.000 VND/ Gift card

 • Benefits:
  • – Customer can exchange for any of Vietnam’s short-haul domestic economy sectors operated by Vietnam Airlines, Pacific Airlines, and Vasco (all taxes and fees included).
  • – Free access to Lotus lounges/ business class lounges or equivalent services at domestic terminals.
  • – Free access of priority check-in counters for Economy Flex/Gift card at HAN/SGN/DAD airports.
  • – Bag priority
  • – Exemption of fees for advanced seat selection, cancellation fees (no-show), rebook.
  • – Free of charge registration service for an unreserved flight on the system through the ticket counters at the airport (Go show).
  • – Earn and accumulate bonus miles with Lotusmiles
  • – Combining ticket gift cards and upgrade cards is allowed.

  Conditions:
  Details please check at  General Terms or contact us via Service centers of Vietnam Airlines: hotline 1900 1100 (after selecting the language, choose number 2-4 to see a consultant); Email: giftcards@vietnamairlines.com; OR Vietnam Airlines ticket counters at domestic airports (for Goshow passengers)