Thông tin chi tiết

Tên sản phẩm: Vé phổ thông nội địa

Mệnh giá thẻ: 3.900.000 VNĐ/ Thẻ

Quyền lợi:

 • – Vé phổ thông nội địa: Được đổi 01 chặng bay phổ thông nội địa Việt Nam bất kỳ do Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco khai thác (đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí).
 • – Miễn phí sử dụng Phòng khách Thương gia/Phòng khách Bông sen tại các nhà ga quốc nội (hoặc dịch vụ thay thế tương đương tại sân bay).
 • – Quầy thủ tục dành riêng cho khách hạng Phổ thông linh hoạt/Thẻ quà tặng (Economy Flex/Gift card). Trường hợp sân bay không bố trí quầy riêng thì khách làm thủ tục tại quầy Phổ thông/Economy thông thường.
 • – Hành lý được gắn thẻ ưu tiên (Bag priority)
 • – Miễn các loại phí chọn trước chỗ ngồi trên chuyến bay (Advanced seat), phí bỏ chuyến (no-show), phí đổi chuyến/đổi ngày giờ bay (Rebook).
 • – Miễn phí dịch vụ đăng ký đi gấp vào một chuyến bay chưa đặt chỗ trước trên hệ thống thông qua các quầy vé tại sân bay (Go show).
 • – Được tích lũy tối đa dặm thưởng Bông Sen Vàng.
 • – Được phép sử dụng đồng thời thẻ quà tặng vé máy bay và thẻ nâng hạng.

Điều kiện áp dụng chi tiết:
Chi tiết xem tại mục ĐIỀU KIỆN hoặc liên hệ Vietnam Airlines qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001100 (sau khi chọn ngôn ngữ, chọn nhánh số 2-4 để gặp tư vấn viên) hoặc email đến địa chỉ giftcards@vietnamairlines.com.

Name: Domestic economy gift card

Price: 3.900.000 VND/ Gift card

Benefits:

 • – Customer can exchange for any of Vietnam’s domestic economy sectors operated by Vietnam Airlines, Pacific Airlines, and Vasco (all taxes and fees included).
 • – Free access to Lotus lounges/business class lounges or equivalent services at domestic terminals.
 • – Free access of priority check-in counters for Economy Flex/Gift card at HAN/SGN/DAD airports.
 • –  Bag priority
 • – Exemption of fees for advanced seat selection, cancellation fees (no-show), rebook.
 • – Free of charge registration service for an unreserved flight on the system through the ticket counters at the airport (Go show).
 • – Earn and accumulate bonus miles with Lotusmiles
 • – Combining ticket gift cards and upgrade cards is allowed.

Conditions:
Details please check at  General Terms or contact us via Service centers of Vietnam Airlines: hotline 1900 1100 (after selecting the language, choose number 2-4 to see a consultant); Email: giftcards@vietnamairlines.com; OR Vietnam Airlines ticket counters at domestic airports (for Goshow passengers)